Autoridad Portuaria de Vigo
18,8km/h 22,6°C
Estación Muelle Trasatlánticos
En Vigo

En Vigo

Área Portuaria de Bouzas

  • A Terminal Ro-Ro 

  • Muelle de Reparacións

Área Portuaria de Beiramar

  • Estaleiros

  • Peiraos flotantes e Frigoríficos

Porto Pesqueiro 

  •  Lonxa de Altura

  •  Lonxa de Baixura e Grandes Peixes 

  • Lonxa do Litoral

  •  Lonxa de Marisco

  •  Lonxa Dixital