Autoridad Portuaria de Vigo
7,9°C
Estación Muelle Trasatlánticos

Asociacións e Proxectos Europeos

Cruise Europe é a asociación dos portos do norte e oeste europeos (atlánticos e bálticos), constituída en 1993 co obxectivo de impulsar o mercado de cruceiros atlántico, promovendo os intereses comúns dos portos asociados e representados os sectores dos cruceiros ante as organizacións europeas e internacionais.

 

O ámbito de actuación de Cruise Europe esténdese a 4 áreas xeográficas do norte e oeste de Europa (o Báltico; Gran Bretaña e Irlanda; Noruega, Islandia e as Illas Feroe e a Costa Oeste Europea) co propósito de promover e a eficiente comercialización destas zonas como importante destino turístico de cruceiros, constituíndo unha fronte común ante a actual puxanza dos destinos mediterráneos.

A asociación agrupa na actualidade máis de 100 portos europeos.

Cruise Europe promove diversas estratexias comerciais co obxectivo de incrementar a competitivdade dos portos asociados ante os operadores do sector.  Estas actuacións comprenden dende a recollida e intercambio de información dos portos asociados, ata a participación activa da Asociación en todos aqueles foros e institucións relacionados coa industria de cruceiros.  Neste sentido, Cruise Europe ostenta unha dinámica presenza nos eventos comerciais máis relevantes do sector, tales como Seatrade Hamburgo, a nivel europeo como a Seatrade Miami, a nivel internacional.

Os portos de Europa occidental na costa atlántica, dende Lisboa ata Hamburgo, integrados na Asociación "Cruise Europe", decidiron na reunión de Cruise Europe que tivo lugar en febreiro de 2007 en Bruxelas, promover a rexión occidental atlántica europea como un destino único dentro da industria de cruceiros.  Así, o Cruise Center de Hamburgo decidiu liderar e desenvolver unha nova marca comercial e logo, coa finalidade de publicitar esta rexión como marca de excelencia turística no mercado de cruceiros europeo.

A alianza, formado por 15 portos, dende Hamburgo ata Lisboa, pretende lanzar ao mercado de cruceiros este proxecto de mercadotecnia que permitirá, en último termo, redescubrir Europa aos cruceristas, potenciando os puntos fortes desta zona, tal e como é, fundamentalmente, a situación das capitais berce da Vella Europa (Madrid, París, Bruxelas, Berlín, Amsterdam).  Preséntase así un "único destino", dende Portugal ata Alemania conectando sete (7) países e sete (7) capitais.

Baixo a marca "Atlantica Alliance" en definitiva preséntase unha plataforma de traballo común dos portos desta zona, encamiñada a posicionar estratéxicamente no sector a rexión atlántica, diferenciándoa como  un novo e atractivo destino de cruceiros en Europa coa garantía dunha prestación de servizos da máis alta calidade en cada un dos portos do grupo.