Tarifas (prezos privados) por servizos comerciais prestados por terceiros

grua cargando contenedorTarifa de servizos P.I.F.

Tarifas a aplicar nos servizos realizados nas novas instalacións do Posto de Inspección Fronteriza (P.I.F.) Ano 2013.

* Na Reunión do Consello de Administración desta Autoridade Portuaria, de data 24 de febreiro de 2014, acordouse que as tarifas de servizos prestados no Posto de Inspección Fronteriza de Guixar (P.I.F.), teñan un incremento CERO, con efectos do día 1 de febreiro do ano 2014.

CONCEPTO

MERCANCÍA EN PLATAFORMA

MERCANCÍA EN CAIXA

GRANDES PEIXES

UD

Desembalaxe e apertura do contedor para inspección e posterior peche e precintado deste

54,52

54,52

54,52

Presentación na boca do contedor para o control documental e de precinto 

27,26

27,26

27,26

Manipulación do baleirado e enchido ou realización do corredor para permitir a inspección do contedor

11,19

17,40

21,12

€/tm

Clasificación da mercancía do contedor por solicitude do propietario ou do seu representante

8,39

13,06

15,85

€/tm

Alixeirado do contedor e recolocación da carga nun novo equipamento

19,53

19,53

19,53

€/tm

Entrada e saída de cámara frigorífica ou almacén 

6,20

7,46

8,70

€/tm

Posicionado en PIF

60,43

60,43

60,43

Mantenemento de frío

6,20

6,20

6,20

€/tm/sem

Control de pesada

1,86

1,86

1,86

€/tm

Xestión administrativa

14,91

14,91

14,91

Tarifas máximas TERMAVI

Na Sesión Ordinaria celebrada polo Consello de Administración da Autoridade Portuaria o pasado día 21 de decembro de 2015, adoptouse o acordo de ACTUALIZAR AS TARIFAS DA TERMINAL PÚBLICA DE CONTENEDORES

TARIFAS MÁXIMAS TERMAVI

2013

2016

1

Carga/descarga (desde adega/cuberta a peirao e movemento a primeira zona/depósito e viceversa en días laborais de 08:00  20:00)

 

 

1.A

Contedores cheos 20’-40’ por unidade euros

122,47

121,37

 

1.B

Contedores baleiros 20' - 40' por unidade euros

88,03

87,23

 

1.C

Contedores fóra de medidas <1m 20’-40’ plus por unidade

25%

25%

 

1.D

Contedores con explosivos plus por unidade euros

673,46

667,41

 

1.E

Tapas de trapela  de buque a peirao e viceversa por unidade euros

172,53

170,98

2

Remoción de contedores vía peirao a bordo/bordo

 

 

2.A

Contedores cheos

99,50

98,61

 

2.B

Contedores baleiros

71,10

70,46

3

Transbordos (desde adega/cuberta a peirao e movemento a depósito e viceversa)

 

 

3.A

Contedores cheos 20'/40' (cada movemento)

86,92

86,14

 

3.B

Contedores baleiros 20'/40' (cada movemento)

72,40

71,75

4

Entrega e recepción (días laborables de 08:00 a 20:00 horas, contedor de 20’-40’)

 

 

4.A

Contedor cheo por unidade/euros sobre camión

34,44

34,13

 

4.B

Contedor baleiro por unidade/euros sobre camión

22,97

22,76

 

4.C

Contedor cheo por unidade/euros sobre tren

30,62

30,34

 

4.D

Contedor baleiro por unidades/euros sobre tren

26,79

26,55

 

4.E

Fóra de medidas por unidade plus

25%

25%

 

4.F

Seguridade, control e vixilancia da carga, por contedor cheo euros ISPS

8,50

8,42

5

Paralizacións/esperas a partir do tempo libre concedido

 

 

5.A

Xornadas en días laborais por hora e man euros

368,71

365,40

 

5.B

Xornadas en sábados mañá, noites 20:00 a 02:00 por hora e man euros

498,94

435,00

 

5.C

Xornadas en sábados tarde, domingos, festivos e noites de 02:00 a 08:00 por hora e man euros

532,58

527,79

6

Custos extra

 

 

6.A

Xornada nocturna de luns a venres non festivos 20:00/02:00 horas por man

25%

25%

 

6.B

Xornada nocturna de luns a venres non festivos 02:00 a 08:00 horas por man

45%

45%

 

6.C

Xornada de sábado de 08:00 a 14:00 horas por man

25%

25%

 

6.D

Xornada de sábado de 14:00 a 20:00 horas por man

45%

45%

 

6.E

Xornada de sábado de 20:00 a 04:00 horas para finalizar o buque

1127,20

1117,07

 

6.F

Xornada de domingos e festivos de 08:00 a 14:00 horas por man

45%

45%

 

6.G

Domingos e festivos de 14:00 a 04:00 horas extras para finalizar o buque

1127,20

1117,07

7

Ocupación de superficie

 

 

7.A

Aplicaranse para contedores cheos e baleiros 5 días libres (ata 10 días por teu e día)

1,73

1,71

 

7.B

Despois do 5º día calcularase retroactivamente desde o primeiro día (máis de 10 días por teu e día)

3,12

3,09

 

7.C

Contedores baleiros, do 31º en diante, por teu e día (non aplicable retroactivamente)

4,00

4,00

8

Contedores frigoríficos

 

 

8.A

Conexións, electricidade e control por unidade / día Euros

83,16

82,41

 

8.B

Sacar arquivo de temperaturas

35,02

34,74

 

8.C

Inspección pre-trip sen lavado

105,26

104,31

9

Varios

 

 

9.A

Colocación do contedor/remoción en terminal por unidade/euros CHEO

22,97

22,76

 

9.B

Colocación do contedor/remoción en terminal por unidade/euros BALEIRO

19,10

18,93

 

9.C

Revisión de contedores. Por unidade / euros

10,54

10,45

 

9.D

Mínimo de movemento por escala

50

50