Servicio ao Pasaxe

fachada porto comercial de Vigo

Prescripcións Particulares

Empresa Prestadora

No porto de Vigo, este servizo é realizado por:

VIGO CRUISE TERMINAL, S.L. www.vigocruiseterminal.com Muelle de Trasatlánticos, s/n 36202 Vigo Telf.: +34 986 222 504 Fax:  +34 986 225 314 vigo@vigocruiseterminal.com

ATLANTIC VIGO CRUISE TERMINAL, S.L.www.atlanticcruiseterminal.comMuelle de Trasatlánticos, s/n36202 VigoTelf.: +34 986 918256vigo@atlanticcruiseterminal.com

    Tarifas máximas Servizo ao Pasaxe

A) Con carácter xeral:

- Prezo por colocación e retirada de escala: 700 €/escala fixa. - Prezo por colocación e retirada de plataforma/finger:1500 €/plataforma ou finger móvil.

B) En función do réxime en que se atope o pasaxeiro, ou o vehículo:

- Prezo único por pasaxeiro en réxime de cruceiro turístico por operación de embarque, desembarque ou tránsito: 1,80 €/pax. - Prezo único por pasaxeiro en réxime de crucero turístico para a carga ou descarga de equipaxes: 11,00 €/equipaje. - Prezo único por pasaxeiro en réxime de transporte por operación de embarque ou desembarque: 4,00 €/pax. - Prezo único por pasaxeiro en réxime de transporte para a carga ou descarga de equipaxes: 15,00 €/equipaxe. - Prezo por vehículo en réxime de pasaxe:

Motocicletas: 5,00 €/ud Turismo: 10,00 €/ud Autobús: 15,00 €/ud

As tarifas máximas antes expresadas inclúen tódolos conceptos, con excepción do Imposto sobre o valor engadido (IVE) que corresponda.

Devolución do IVE en réxime de viaxeiros