Autoridad Portuaria de Vigo
12,9°C
Estación Muelle Trasatlánticos

Servicio ao Pasaxe

Prescripcións Particulares

Empresa Prestadora

No porto de Vigo, este servizo é realizado por:

VIGO CRUISE TERMINAL, S.L.
www.vigocruiseterminal.com

Muelle de Trasatlánticos, s/n
36202 Vigo
Telf.: +34 986 222 504
Fax:  +34 986 225 314
vigo@vigocruiseterminal.com

VIGO ATLANTIC CRUISE TERMINAL, S.L.
C/Coruña, 20 - planta 2, puerta B
36208 Vigo
Telf.: +34 986 918256
vigo@incargo.es

    Tarifas máximas Servizo ao Pasaxe

A) Con carácter xeral:

- Prezo por colocación e retirada de escala: 700 €/escala fixa.
- Prezo por colocación e retirada de plataforma/finger:
1500 €/plataforma ou finger móvil.

B) En función do réxime en que se atope o pasaxeiro, ou o vehículo:

- Prezo único por pasaxeiro en réxime de cruceiro turístico por operación de embarque, desembarque ou tránsito: 1,80 €/pax.
- Prezo único por pasaxeiro en réxime de crucero turístico para a carga ou descarga de equipaxes: 11,00 €/equipaje.
- Prezo único por pasaxeiro en réxime de transporte por operación de embarque ou desembarque: 4,00 €/pax.
- Prezo único por pasaxeiro en réxime de transporte para a carga ou descarga de equipaxes: 15,00 €/equipaxe.
- Prezo por vehículo en réxime de pasaxe:

Motocicletas: 5,00 €/ud
Turismo: 10,00 €/ud
Autobús: 15,00 €/ud

As tarifas máximas antes expresadas inclúen tódolos conceptos, con excepción do Imposto sobre o valor engadido (IVE) que corresponda.

Devolución do IVE en réxime de viaxeiros