Actividade

Actividade

ACTIVIDADE

Debido a actividade que se realiza nesta zona do Porto de Vigo, existen múltiples servizos destinados a cubrir as necesidades específicas relacionadas coa pesca, e as derivadas do necesario cumplimento da lexislación pesqueira, industrial, hixiénico-sanitaria e portuaria. Consolídanse, por tanto, varios servizos:

 • Servizo de mantemento

Este servizo encárgase  de reparar e manter as diferentes instalacións e sistemas industriais, eléctricos, mecánicos, etc.

 • Servizo de limpeza

Servizo de limpeza, retirada de basura e xestión de residuos (cartón, poliespán, madeira, vidro, plástico, redes, etc.) xerados no porto pesqueiro de O Berbés.

 • Servizo de cetrería 

Servizo de Control de Fauna (SCF) mediante o uso de cetrería esta focalizado a  consecución da disminución da presencia de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) no interior das salas de comercialización (Lonxa de Primeira Venta e Mercado Maiorista) situados no interior do recinto do Porto Pesqueiro de Vigo, co fin de garantizar o cumprimento da normativa vixente en materia hixiénico-sanitaria no interior das referidas instalacións coa relación a irrupción de aves.

 • Servizo de control de plagas

Servizo de desratización y desinsectación de carácter tanto preventivo como correctivo nas instalacións do Porto de Vigo, co fin de, por un lado, evitar a proliferación de plagas de roedores e insectos, así como de manter as instalacións portuarias nun óptimo estado hixiénico-sanitario.

 • Servizo de retirada de subprodutos da pesca

Servizo de recollida e xestión dos produtos e subprodutos orgánicos marinos para o seu posterior aproveitamento, procedentes do tratamento e procesado da pesca e do marisco comercializado no Porto de Vigo.

  CALIDADE

  A Autoridade Portuaria de Vigo certificou sus instalacións (ISO 9001/2015) e a pon a disposición dos seus operadores. A certificación está aportando a o Porto de Vigo grandes ventaxas competitivas dende a sua implantación.

  Certificado IQNET

  Certificado de Calidade