Actividad

Actividad

Debido á actividade que se realiza nesta zona do Porto de Vigo e ás necesidades que estas xeran, existen múltiples servizos destinados a cubrir as ditas necesidades e as derivadas do necesario cumprimento da lexislación pesqueira, industrial, sanitaria e portuaria fundamentalmente. Consolídanse varios servizos.

  Certificación de calidade.

  A Autoridade Portuaria de Vigo certificou as súas instalacións (ISO 9001/2000) e ponas a disposición dos seus operadores. A certificación ao Porto de Vigo, está achegando grandes vantaxes competitivas.

  Servicio a buques.

  De descarga de barcos pesqueiros, asistida. Tamén externalizado mediante empresa de servizos.

  Mantemento do porto pesqueiro

  Este servizo, realizado mediante empresa externa, encargarase de reparar e manter as diferentes instalacións e sistemas industriais, eléctricos, mecánicos, etc.