Autoridad Portuaria de Vigo
Taxas por utilización especial de instalacións portuarias e taxas por servizos