Benvida do Presidente

Benvida do Presidente

Foto Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo

JESÚS VÁZQUEZ ALMUIÑA,

Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo


     O Porto de Vigo constitúese como un potente motor económico para a cidade e a súa área, xestionando un tráfico de mercadorías de algo máis de catro millóns de toneladas cuxo valor supera a cifra de 12 000 millóns de euros. A Autoridade Portuaria está a piques de cumprir 140 anos a cargo da súa xestión, o que indica que é unha obra consolidada, capaz de xerar riqueza en toda a área metropolitana, en Galicia e en España. A todo isto contribúe non só a existencia dun tecido económico industrial sólido e competitivo, senón tamén unhas condicións xeofísicas privilexiadas, tanto no referente á súa situación, no medio do Atlántico, como polas súas condicións naturais de abrigo, calado e canles de entrada.

     Entre as súas fortalezas e oportunidades, a potenciar durante a miña presidencia, destacan unha coidada planificación á que acompañan uns bos resultados económicos, mesmo en períodos adversos como o que provocou a pandemia por coronavirus; e unha orientación fundamental cara á protección do medioambiente e o desenvolvemento sostible. Neste sentido, facemos unha aposta firme pola implantación do Pacto Verde Europeo (Green Deal), co Obxectivo para o 2030 de Cero Emisións, a través da autosuficiencia enerxética, a rexeneración de fondos e a redución da pegada de carbono do Porto con actuacións como o proxecto Peiraos do Solpor, entre outras.

     Co apoio da Xunta de Galicia, o Porto apostou moi acertadamente por implantar a estratexia europea de Crecemento Azul desde o seu inicio, converténdose en pioneiro e referente a nivel mundial, para o que conta tamén co soporte da FAO, da UNESCO e do Banco Mundial. Desde entón, puxéronse en marcha un total de 26 proxectos, pero aínda quedan grandes retos por diante, como é a creación en Vigo da oficina da Rede de Portos Azuis da FAO.

Fotografia aerea de la ría de Vigo

     En virtude da súa gran versatilidade en tráficos e servizos marítimos, a estratexia para o Porto de Vigo céntrase na aposta polo sector automobilístico, a pesca e a industria transformadora, o sector da construción e reparación naval, a mercadoría xeral, e polo sector de cruceiros, duramente castigado pola crise sanitaria.

     Os retos son moitos e céntranse en poñerlle fin as ameazas e as debilidades intrínsecas á natureza do noso porto. Para crecer en eficiencia e resultados necesitamos incrementar a nosa capacidade para xestionar a actividade portuaria a través da reordenación e ampliación sostible dos espazos. Por unha banda, en canto ás nosas infraestruturas portuarias, para que poidan atender a realidade crecente de barcos de maior eslora e calado, mellorando tamén a intermodalidade marítimo-terrestre. E, ao mesmo tempo, avanzar na creación do «portelo único», para desburocratizar os procedementos administrativos, que retardan as operacións e frean o desenvolvemento do Porto. Creo firmemente que a necesaria dixitalización dos procesos reverterá directamente no noso cliente, o usuario portuario, e a este obxectivo debe aspirar a Autoridade Portuaria, como administración pública que é.

Foto aerea terminal de contenedores

     Nestes momentos hai ademais dous asuntos conxunturais posuidores dun alto grao de incerteza que entendo ha de ser xestionada baixo a óptica dunha actitude firme e consistente: os efectos da pandemia, cuxa duración e consecuencias non podemos aínda aventurar, e o Brexit. A clave para vencer estes dous grandes retos é a unidade de todos os que conformamos a Comunidade Portuaria e a súa área de influencia (Área metropolitana de Vigo e Galicia); desde o traballador da Lonxa ata os operarios da factoría de PSA Peugeot-Citroën (a nova Stellantis); desde a Xunta, ao Goberno Central ou á Unión Europea. Especialmente importante é, neste sentido, o sector empresarial. A iniciativa privada foi fundamental para que a área metropolitana de Vigo crecese de forma extraordinaria no último século. E si, hai un excelente sector empresarial no territorio atlántico. Ampliando o alcance, é tamén imprescindible a coordinación entre os portos galegos e o reforzo dos lazos co resto de Europa, potenciando a participación nas iniciativas promovidas desde a Unión Europea.

     Por último, é a miña intención potenciar a Responsabilidade Social Corporativa, na que creo firmemente, xa que o Porto debe reintegrar á sociedade parte da riqueza xerada, coa creación de postos de traballo, a mellora medioambiental e, por suposto, con proxectos de integración porto-cidade.