Autoridad Portuaria de Vigo
15,4°C
Estación Muelle Trasatlánticos
Calidade

Calidade

A Autoridade Portuaria de Vigo ten implantado o Sistema de Xestión de Calidade

de conformidade cos requisitos da Norma ISO 9001-2008.

 A Autoridade Portuaria de Vigo dispón así mesmo da certificación do *Referencial sobre

“Tráfico de Vehículos en Réxime de Mercancía” para o tráfico RO-RO na Terminal de

Transbordadores de Bouzas, de conformidade cos requisitos establecidos solidariamente

por Portos do Estado e ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóbiles)