Estatísticas

Estatísticas xerais 2024

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2024 FEBREIRO  2024
Mercadorías segundo presentación DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Toneladas por presentación e pais DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Trafico de mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Principais mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Contedores cheos guindastre DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021

Estatísticas xerais 2023

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2023 FEBREIRO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 XUÑO 2023 XULLO 2023 AGOSTO 2023 SETEMBRO 2023 OUTUBRO 2023 NOVEMBRO 2023 DECEMBRO  2023
Mercadorías segundo presentación DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Toneladas por presentación e país DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Trafico de mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Principais Mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Contedores cheos guindastre DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021

Estatísticas xerais 2022

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2022 FEBREIRO 2022 MARZO 2022 ABRIL 2022 MAIO 2022 XUNIO 2022 XULIO 2022 AGOSTO 2022 SEPTEMBRO 2022 OUTUBRO 2022 NOVEMBRO 2022 DECEMBRO 2022
Mercadorías segundo presentación DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
TN netas por presentación e país DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Trafico de mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Principais Mercadorías DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021
Contedores cheos guindastre DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021 DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021  DESCARGAR MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN MAYO 2021

Estatísticas xerais 2021

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2021 FEBREIRO 2021 MARZO 2021 ABRIL 2021 MAIO 2021 XUNIO 2021 XULIO 2021 AGOSTO 2021 SEPTEMBRO 2021 OUTUBRO 2021 NOVEMBRO 2021 DECEMBRO 2021
Mercadorías segundo presentación Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
TN netas por presentación e país   Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Trafico de mercadorías   Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Principais Mercadorías   Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Contedores cheos guindastre Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download

Estatísticas xerais 2020

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2020 FEBREIRO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAIO 2020 XUNIO 2020 XULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTEMBRO 2020 OUTUBRO 2020 NOVEMBRO 2020 DECEMBRO 2020
Mercadorías segundo presentación Download  Download  Download Download  Download  Download  Download Download  Download Download Download Download
TN netas por presentación e país   Download  Download Download  Download Download Download  Download Download Download Download  Download Download
Trafico de mercadorías   Download  Download  Download  Download Download Download  Download  Download  Download  Download Download  Download
Principais Mercadorías   Download  Download  Download  Download Download  Download  Download Download Download  Download  Download Download
Contedores cheos guindastre Download  Download  Download  Download Download  Download Download  Download Download Download  Download Download

Estatísticas xerais 2019

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2019 FEBREIRO 2019 MARZO 2019 ABRIL 2019 MAIO 2019 XUNIO 2019 XULIO 2019 AGOSTO 2019 SEPTEMBRO 2019 OUTUBRO 2019 NOVEMBRO 2019 DECEMBRO 2019
Mercadorías segundo presentación Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
TN netas por presentación e país Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Trafico de mercadorías Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Principais Mercadorías Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Contedores cheos guindastre Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download

Estatísticas xerais 2018

ESTATÍSTICAS XERAIS XANEIRO 2018 FEBREIRO 2018 MARZO 2018 ABRIL 2018 MAIO 2018 XUNIO 2018 XULIO 2018 AGOSTO 2018 SEPTEMBRO 2018 OUTUBRO 2018 NOVEMBRO 2018 DECEMBRO 2018
Mercadorías segundo presentación Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
TN netas por presentación e país Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Trafico de mercadorías Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Principais Mercadorías Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download
Contedores cheos guindastre Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download

Estatísticas de pesca

Click here to download the fishing statistics

Estatísticas de cruceiros

Click here to download the cruise statistics