Autoridad Portuaria de Vigo
18,0°C
Estación Muelle Trasatlánticos

Estatísticas

Estatísticas Xerais 2020

ESTATÍSTICAS
XERAIS
XANEIRO 2020 FEBREIRO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAIO 2020 XUÑO 2020 XULIO 2020 AGOSTO 2020 SETEMBRO 2020 OUTUBRO 2020 NOVEMBRO 2020 DECEMBRO 2020
Mercadorías
segundo presentación
 


               
TN netas por presentación e país

       
           
Tráfico de mercadorías
         

         
Principais mercadorías

   

           
Contedores cheos guindastre
 
                 

Estatísticas Xerais 2019

ESTATÍSTICAS
XERAIS
XANEIRO 2019
FEBREIRO
2019
MARZO
2019
ABRIL
2019
MAIO
2019
XUÑO 2019 XULIO
2019
AGOSTO
2019
SETEMBRO
2019
OUTUBRO
2019
NOVEMBRO
2019
DECEMBRO
2019
Mercadorías
segundo presentación

TN netas por presentación e país
Tráfico de mercadorías


Principais mercadorías
Contedores cheos guindastre

Estatísticas Xerais 2018

ESTATÍSTICAS
XERAIS
XANEIRO
2018
FEBREIRO
2018
MARZO
2018
ABRIL
2018
MAIO
2018
XUÑO
2018
XULLO
2018
AGOSTO
2018
SETEMBRO
2018
OUTUBRO
2018
NOVEMBRO
2018
DECEMBRO 2018
Mercadorías
segundo presentación
TN netas por
presentación e país
Tráfico de
mercadorías
Principais
mercadorías
Contedores cheos
guindastre


Estadísticas de pesca

Haz click aquí para descargar las estadísticas de pesca

Estadísticas de cruceros

Haz click aquí para descargar las estadísticas de cruceros