Autoridad Portuaria de Vigo
5,7km/h 14,8°C
Estación Muelle Trasatlánticos
A Lonxa Hoxe

A Lonxa Hoxe

 
Operacións de venta de peixe fresco realizadas nas lonxas do Porto Pesqueiro de Vigo.