A Lonxa Hoxe

A Lonxa Hoxe

 
Operacións de venta de peixe fresco realizadas nas lonxas do Porto Pesqueiro de Vigo.