Autoridad Portuaria de Vigo
13,5km/h 12,4°C
Estación Muelle Trasatlánticos
A Lonxa Hoxe

A Lonxa Hoxe

 
Operacións de venta de peixe fresco realizadas nas lonxas do Porto Pesqueiro de Vigo.