Instalacións e Medios Materiais

Instalacións e Medios Materiais

A Autoridade Portuaria de Vigo dispón de medios propios de loita contra a contaminación. Ademais, dispón dun contrato cunha empresa externa para o desenvolvemento de labores de prevención e loita contra a contaminación das augas portuarias na zona de servizo do Porto de Vigo (zona I e zona II), regulado mediante o prego de condicións técnicas do servizo de “Loita contra a contaminación da zona de servizo do Porto de Vigo”.Loita contra a contaminacion

Medios propios de loita contra a contaminación da Autoridad Portuaria

 

Instalacions

 

  • 800 metros de barreira de contención
  • Skimmer 20 m3/ h
  • Skimmer 7 m3/ h
  • Material absorbente: barreiras, rolos, paños
  • Vehículos, embarcacións, carro remolque
  • Fast Tank
  • Electrobomba, focos