Autoridad Portuaria de Vigo
8,9km/h 20,0°C
Estación Muelle Trasatlánticos
Servizos marítimos: convencional

Servizos marítimos: convencional

Naviera Liña Consignataria Ruta Frecuencia Servizo
GEARBULK SAEU ALFACARGO, S.L. Maputo - Richards Bay - Vigo Mensual Own Direct Service
RMS RHENUS ALFACARGO, S.L. Duisburg - Rotterdam - Vigo Quincenal Own Direct Service