Censos

Censos

Este contido só está dispoñible en español


16/03/2017

NORMATIVA DO CENSO DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO (con adaptación ao Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Marina Mercante)

Tipo: Censos

16/03/2017

DOCUMENTACIÓN a presentar para a inscripción no Censo

Tipo: Censos

16/03/2017

Formulario censo - formato Word

Tipo: Censos

16/03/2017

Formulario censo - formato PDF

Tipo: Censos

30/06/2017

Actualización Normativa Censo 30-06-2017.pdf

Tipo: Censos