Servizo comercial de pesaxe de vehículo a terceiros

Servizo comercial de pesaxe de vehiculo a terceiros

Pliego de condicións particulares para a prestación do servizo (documento en español)

Empresas autorizadas (Data Autorización: 1 de xullo de 2016)

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo, na sua sesión de data 30 de xuño de 2016, otorgou a autorización para a prestación do servizo comercial de pesaxe de vehículos a terceiros na Autoridade Portuaria de Vigo á mercantil TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO, S.L.U, dende o 1 de xullo de 2016.