PLISAN

PLISAN

Proyecto cofinanciado mediante el fondo europeo de Desarrollo Regional

RESOLUCIÓN pola que se acorda abrir o procedemento de adxudicación directa E FIXAR AS SÚAS CONDICIÓN DE COMPRAVENDA E/OU CONSTITUCIÓN DO DEREITO DE SUPERFICIE EN PARCELAS RESULTANTES DO PROXECTO DE PARCELACIÓN DA ZONA DENOMINADA ÁREA LOXÍSTICA EMPRESARIAL DA PLATAFORMA LOXÍSTICA E INDUSTRIAL DE SALVATERRA DE MIÑO-As Neves (EXPEDIENTE: PLISAN 2021/COMPRAVENDA(2)-LE).

No seguinte enlace atópase a documentación para solicitar as parcelas da LE da PLISAN por este procedemento.

http://igvs.xunta.gal/web/igvs/plisan

Presentación PLISAN Presentación PLISAN

A Plataforma Loxística pode definirse como unha gran superficie de terreo dotada de conexións para o transporte intermodal, de instalacións de almacenaxe, ruptura, concentración e distribución de carga, de centros de actividades terciarias relacionadas co comercio internacional, de oficinas para empresas dos distintos ámbitos da produción que necesiten información e conexión coas redes do comercio mundial e de calquera outro tipo de instalacións que permitan intercalar procesos que aumenten o valor das mercancías (tales como envasado, etiquetado, control de calidade, etc…). 

A Plataforma constituirá un complexo multifuncional disposto sobre un ámbito territorial de 298 Ha, situado estratexicamente nos municipios de Salvaterra e As Neves a 35 km de Vigo, conectado mediante a autovía A-52 co Porto de Vigo a través da autoestrada do Atlántico (AP-9) e co Norte de Portugal pola A-55, e en contacto co eixe da liña ferroviaria Madrid-Ourense-Vigo-Porto de Vigo. Configúrase como unha área especializada de concentración de empresas e servizos loxísticos, transporte de mercancías e intermodalidade, así como de actividades industriais, empresariais e servizos xerais asociados. 

Como tal, a plataforma loxística proxectada está especialmente deseñada e concibida para un desempeño óptimo das súas funcións de forma integrada e sinérxica, con potencialidades de desenvolvemento a curto, medio e longo prazo, tanto para a prestación conxunta de servizos á totalidade do conxunto do Nó Loxístico de Vigo e o seu porto, como para potenciar a súa proxección a escala rexional, nacional e internacional. 

 • A Plataforma sitúase a 35 km do Porto de Vigo.
 • Superficie bruta: 20978.776 m2
 • Superficie neta : 1.568.790 m2
 • panoramica plisanpanoramica conexiones plisan

Conexións viarias

 • Autovía A-52: co centro peninsular
 • Autoestrada AP-9: co norte de Galicia
 • A-55: co Norte de Portugal

Áreas funcionales especializadas

 • Centro Intermodal
 • Área Loxística Intermodal
 • Área Loxística e de Transformación
 • Área Loxística Empresarial
 • Centro de Servizos

Conexións ferroviarias

 • Acceso directo dende a líña ffcc Vigo - Orense
 • Conexión directa co Porto de Vigo
ubicacion plisanlocalizacion plisan

As Áreas de Actividade son as cinco grandes áreas de actividades para usos mixtos e temáticos, nos que se divide a plataforma. Concibidas como parques nos que se agrupan as actividades de operadores loxísticos e industriais, con dimensións variables, forman os polígonos internos funcionais da Plataforma Loxística.

Internamente as Áreas de Actividade ordénanse nunha malla de cuadras e rede viaria de acceso a parcelas e aparcamentos e distribución de servizos. As cuadras admiten, segundo as necesidades funcionais ou a vocación da área, diversas alternativas de ordenación interna e de tipoloxías edificatorias e de instalacións.

mapa instalaciones areas plisan
 

Área de actividad

Especialización funcional

Superficie

CI

Centro Intermodal

 Área de concentración de terminais intermodais (FFCC- estrada)

367 618 m2

LI

Área Loxística Intermodal

Complementaria ao Centro Intermodal, con terminais dedicadase instalacións auxiliares

224 698 m2

LT

Área Loxística e de Transformación

Área para operadores loxísticos e de transporte, e de centro loxísticos de empresa (con actividade compatible de transformación)

A: 361.099 m²

B: 478.953 m²

C: 142.465 m²

LE

Área Loxística Empresarial

Área para empresas con un compoñente significativo de loxística, compatible con actividades de servizos, oficinas y produción

596.659 m²

CS

 Centro Integrado  de Servizos

Complexo de servizos a empresas, personas, vehículos e equipos

62.598 m²