Infraestrutura

Infraestrutura

Infraestruturas de Mercados

imaxen infraestructura

O Porto Pesqueiro dispón actualmente de varios mercados ou lonxas pesqueiras que tratan de resolver as necesidades dos distintos operadores que acceden diariamente a comercializar o produto. 

 • Lonxa de Altura

  Comercialízase pescado proveniente de todasas partes do mundo. Máis do 50% do devandito produto provéndoutros caladeros afastados, para o cal necesita transportarse(por ser un produto moi perecedoiro) vía aérea ou por estrada,en envases isotérmicos debidamente identificados. Aparte disto,tamén accede pescado pola vía marítima e procedente de portos e lonxas da península Ibérica. A poxa realízase polo método tradicional de “corros” á baixa; informatizándose o proceso a partir dese momento. 

 • Lonxa de Grandes Peixes

  Destinada á comercialización de peixes de gran tamaño (atún, espada, marrajo, quella, etc.) que se subastan por unidades debido ao seu custo, tamén á baixa

 • Lonxa de Baixura

  Comparte edificio coa anterior, debido á necesidade de optimizar o escaso chan que hai nos peiraos. Destínase á poxa de pescado e marisco variado do día e procede fundamentalmente da frota da Ría de Vigo e portos adxacentes.  

 • Lonxa de Litoral

  Á igual que o anterior coa que comparte edificio, destínase á poxa de pesca de baixura procedente do litoral galego-portugués para monoespecies e grandes volumes. Realízase por poxa á baixa e mediante mostra.

 • Lonxa de Marisco

  Edificio que alberga as poxas de marisco fresco procedente da extracción e, posteriormente, tamén envasado e debidamente identificado, Actualmente está xestionada por Portos de Galicia..

 • Lonxa Interactiva ou Dixital

  Servizo aos usuarios mediante o cal estes poden comprar pescado ou marisco en poxa en liña nas plataformas dixitais de pesca a partir do Porto de Vigo.

 

Infraestruturas ao servizo da pesca

Nesta zona atópanse igualmente catro dársenas cos seus peiraos destinadas a atraques para descarga, estancia, trebello e abastecemento de buques de pesca. Con toda a oferta de servizos de combustible, xeo, redes, guindastre, etc.

Tamén edificios para departamentos de armadores e edificios para locais de elaborado de pescado e marisco fresco de exportadores e vendedores, así como locais destinados ás súas oficinas.

Así mesmo, existen na zona varias industrias de transformación de pescado, cefalópodos, marisco e os seus derivados, tanto fresco como conxelado.

Tamén nalgúns destes peiraos realízanse pequenas reparacións de barcos pesqueiros que, xunto cos talleres, estaleiros e varadoiros da zona anexa de Bouzas, resolven todas as necesidades da actividade e dos buques pesqueiros. Estas instalacións son privadas e atópanse en réxime de concesións administrativas. Estas instalaciones son privadas y se encuentran en régimen de concesiones administrativas.