Autoridad Portuaria de Vigo
10,4°C
Estación Muelle Trasatlánticos
Presentación

Presentación

O Departamento de Sostenibilidade está formado por un equipo técnico multidisciplinar (Licenciados en Ciencias do Mar, Ciencias Ambientais e Bioloxía). Entre as súas funcións está a xestión ambiental do Porto de Vigo, logrando nestes anos unha importante mellora ambiental da contorna portuaria utilizando diversas ferramentas como a aplicación de novas instrucións ambientais, a certificación ambiental de todos os procesos da Autoridade Portuaria de Vigo, a publicación de guías de boas prácticas e o control de operacións a pé de peirao entre outras.