Amarre e desamarre

Prescripcións Particulares

Descargar documentación

Empresa Prestadora

No porto de Vigo, o servizo é realizado por BOTAMAVI

www. grupobotamavi.com

Cánovas del Castillo, 10 - 3ºG - 36202 Vigo

Tel: +34 986 228 787 / +34 986 447 435

Fax 986 449 665

E-mail: info@botamavi.com

Tarifas Amarre para o ano 2019

 

AMARRE

 

ZONA 1

 

Gts

2019

Ata 1.000

72,85

De 1.001 a 2.000

83,62

De 2.001 a 3.000

94,39

De 3.001 a 5.000

158,33

De 5.001 a 7.000

180,71

De 7.001 a 10.000

223,88

De 10.001 a 13.000

266,68

De 13.001 a 16.000

309,71

De 16.001 a 19.000

355,36

De 19.001 a 22.000

406,50

De 22.001 a 25.000

438,79

De 25.001 a 30.000

500,85

Por cada 5.000 GT ou fracción en exceso

63,79

   

ZONA 2

 

Gts

2019

Ata 1.000

161,80

De 1.001 a 2.000

266,04

De 2.001 a 3.000

382,96

De 3.001 a 5.000

549,65

Por cada 5.000 GT ou fracción en exceso

63,79

 A partir de 2º movemento a tarifa  terá unha bonificación do 5%