Amarre e desamarre

Prescripcións Particulares

Descargar documentación

Empresa Prestadora

No porto de Vigo, o servizo é realizado por BOTAMAVI

www. grupobotamavi.com

Cánovas del Castillo, 10 - 3ºG - 36202 Vigo

Tel: +34 986 228 787 / +34 986 447 435

Fax 986 449 665

E-mail: info@botamavi.com

Tarifas Amarre para o ano 2023 (BOE-A-2023-17923, Núm. 185 de 10 de xullo)

(En vigor desde o 5 de agosto de 2023)

AMARRE

 

ZONA 1

 

Gts

2023

Ata 1.000

77,94

De 1.001 a 2.000

89,47

De 2.001 a 3.000

101,00

De 3.001 a 5.000

169,41

De 5.001 a 7.000

193,36

De 7.001 a 10.000

239,55

De 10.001 a 13.000

285,34

De 13.001 a 16.000

331,39

De 16.001 a 19.000

380,23

De 19.001 a 22.000

434,95

De 22.001 a 25.000

469,50

De 25.001 a 30.000

535,90

Por cada 5.000 GT ou fracción en exceso

68,25

   

ZONA 2

 

Gts

2023

Ata 1.000

173,12

De 1.001 a 2.000

284,66

De 2.001 a 3.000

409,76

De 3.001 a 5.000

588,12

Por cada 5.000 GT ou fracción en exceso

68,25