Licitacións

Licitacións

Resolución do Órgano de Contratación da Autoridade Portuaria de Vigo pola que se designan os compoñentes da Mesa de Contratación do Organismo

1614/2022 ENAJENACIÓN EN PÚBLICA SUBASTA DE LA EMBARCACIÓN RANDE D

Tipo: Abierto

Departamento: Área Secretaría General

Fase: Licitación desierta

Contrato: Poxas

Criterio: No Aplica

Límite presentación: 22/07/2022

FIN DE PLAZO: 22 DE JULIO DE 2022 A LAS CATORCE HORAS APERTURA DE OFERTAS 26 DE JULIO DE 2022 A LAS DOCE TREINTA HORAS.