Filtros para a táboa de datos
Maio
12
--
--
Abril
5
--
--
Xaneiro
2
--
--
Febreiro
1
--
--
Marzo
--
--
--