Autoridad Portuaria de Vigo
7,1km/h 13,2°C
Estación Muelle Trasatlánticos

Valoración de Terreos e Lámina de Auga

Este contido só está dispoñible en español

Valoración de Terrenos y Lámina de Agua

Orden FOM valor terreno

Planos 1ª Parte

Planos 2ª Parte